Saltar al contenido

INICI

Benvinguts a Vinclament

Vinclament està formada per un equip de professionals especialistes en oferir la màxima garantia en la relació cost – temps – qualitat, en els següents processos constructius:

 

  • Direcció d’obres i control de qualitat.
  • Project Management
  • Coordinació de Seguretat i Salut
  • Amidaments i pressupostos
  • Projectes, informes, dictàmens
  • Cèdules d’Habitabilitat i Certificats d’Eficiència energètica.

 

Els nostres treballs inclouen des de la organització i control dels processos constructius i de qualitat en l’execució a obra, gestió de la planificació temporal i econòmica tant a nivell de projecte com de l’edificació, fins a la verificació del seguiment dels paràmetres mediambientals previstos en projecte.

 

Aquestes tasques es poden desenvolupar des del procés global, passant , per l’actuació de Direcció d’Execució, fins arribar a tasques més especifiques com la resolució d’una consulta o assessoria concreta.

 

Gràcies a la professionalitat i el tracte amb el client de la nostra empresa, fem un seguiment molt directe i personal de cadascuna de les obres.

 

Vinclament te una llarga experiència en obres singulars i de complexitat executiva tan en l’àmbit del sector públic com privat, ja sigui en projectes d’obra nova com de reforma, en habitatges plurifamiliars i unifamiliars; equipaments Sanitaris (Hospitals, Centres d’Atenció Primària, Residències de la tercera edat i Centres de Dia); edificis destinats a l’ensenyament (Centres Universitaris, Escoles, Instituts i Escoles Bressol); edificis destinats a equipaments socioculturals (Teatres, Centres Culturals, Sales d’exposicions); Hotels i Residències d’estudiants i edificis destinats a equipaments Policials i Judicials. Així com oficines, pavellons, centres esportius i urbanitzacions de la via pública.

 

El nostre equip està format bàsicament per Arquitectes Tècnics i compta amb un gran nombre de col·laboradors especialitzats en àrees relacionades amb les tasques.