Novetats

Vols rebre les nostres novetats per correu?
Termes i condicions

Equip

Aquí pots coneixer els curriculums del nostres treballadors. Fes click als noms si vols mes informació:

 Xavier Badia i Armengou

 Col·legiat al CAATEEB amb el núm. 8.200

 

Titulacions

Títol d’Enginyer d’Edificació per la Escuela Superior de Arte y Arquitectura, Universidad Europea de Madrid, juliol del 2009.

Títol d’Arquitecte Tècnic en Execució d’obres per l’Escola d’Arquitectes Tècnics i Aparelladors de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, el 1995.

Títol Màster Project Management en Edificació i Urbanisme. Organitzat pel CAATEEB/UPC, octubre 2001 - octubre 2003.

Títol Màster Universitari en Energías Renovables. Organitzat per la Universitat San Pablo CEU, 2011 - 2012.

Certificat d’assistència Curs utilització de càmera Termogràfica. Organitzat per Advanced Training Center, 12 de febrer de 2013.

Certificat d’assistència Curs d’anàlisi de cicle de vida, empremta del carboni, ecoetiquetes i software Gabi – mòdul 1. Organitzat per la càtedra UNESCO de cicle de vida i canvi climàtic (ESCI-UPF) i Cyclus Vitae Solutios, S.L, 4 i 5 de febrer de 2013

Certificat d’assistència Curs de formació per a l’ús d’instruments per auditories energètiques. Organitzat per Asociación Electrotécnica Española, ACTECIR (Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració), 1 i 2 d’octubre de 2012.

Certificat d’assistència Curs d’aigua en la bioconstrucció i sostenibilitat. Organitzat per Aguapur i GYTSA (Gestión y Tratamiento Sostenible del Agua), 17 de novembre de 2012.

Curs de formació Seminari de Termografia per a Manteniment Elèctric. Organitzat per Alava Ingenieros, S.A., 16 de novembre de 2011.

Certificat d’assistència a la sessió tècnica Jornada sobre treballs professionals: L’exportació de serveis, pel CAATEEB, 28 d’octubre de 2009.

Certificat d’assistència Control de qualitat segons el CTE i l' EHE- 08. Organitzat pel CAATEEB, gener-febrer 2009.

Certificat d’assistència Aplicació del CTE. Organitzat pel CAATEEB, maig-juny 2008.

Certificat d’assistència RD 314/2006 Codi Tècnic de l'Edificació: aspectes principals i documents bàsics. Organitzat pel CAATEEB, juny 2007.

Certificat d’assistència Planificació i control de projectes amb Microsoft Project. Organitzat pel CAATEEB, febrer 2005.

Certificat d’assistència Curs bàsic de seguretat i salut laboral en la construcció. Organitzat pel CAATEEB, febrer-març 2001.

Certificat d’assistència Inspecció tècnica d'edificis. Organitzat pel CAATEEB, gener-febrer 2001.

Certificat d’assistència Especialització en Informe i Peritatge. Casos pràctics. Organitzat pel CAATEEB, maig-juny 2000.

 

Activitat professional

Col·laboració en despatx professional d’Arquitectes Tècnics Josep Mª Oller, Enric Peña i Xavier Aumedes a Barcelona, de 1994 a 1996.

Associat amb Francesc Xuriguer, Arquitecte Tècnic en despatx professional a El Masnou, Barcelona, de juny de 1996 a gener 1997.

Treballa com a Professional Lliberal, en despatx propi a Barcelona, des de 1997.

 

 

 

Activitats complementàries

Professor adjunt de projectes de TFC i amidaments i pressupostos, d’Arquitectura i Enginyeria en edificació a la Salle, Universitat Ramon Llull, des de 2006.

Pèrit judicial, amb designació des de jutjat corresponent, des de juny de 2003.

Docència en matèria de Seguretat i Salut en Escola Taller “La Muntanyeta” a Viladecans. (setembre-desembre de 1999) i Obra-Taller “Les Petanques” a Viladecans (abril-juliol de 2000).

Miguel Angelo Gonçalves Soares

Formació acadèmica

Títol d’Arquitecte Tècnic, per l’EPSEB amb qualificació de matricula d’Honor a PFC.

Cursat el primer any d’arquitectura superior a la UPC (Barcelona)

Batxillerat científic-tècnic cursat a l’ IES Aixovall (Aixovall, Andorra)

 

Idiomes

Català : nivell alt tant parlat com escrit (natiu).

Castellà: nivell alt tant parlat com escrit (natiu).

Portuguès: nivell alt tant parlat com escrit (natiu).

Francès: nivell alt tant parlat com escrit.

Anglès: nivell mig tant parlat com escrit.

 

Formació complementària

 Curs de CAD al centre CIM de la UPC (60 hores)

Curs d’aplicació Codi Tècnic Edificació.

Cursos Informàtica General, Microsoft Office, Photoshop, Corel Draw.

Gran experiència en l’ús software d’amidament, pressupostos, gestió d’obra (TCQ).

 

 

Experiència Laboral

 TREBALLS DE FERRER: treballs de ferrer, en la ferreria de la família, com a ajudant de ferrer a Portugal desenvolupant feines tipus soldadures de portes, porticons i finestres metàl·liques, pintures en metall, rehabilitació d’antiguitats, etc...

 TREBALLS DE PEÓ: treballs de peó en la construcció de cases adossades a la població de Bellver, l’any 2.000.

 PINTURES VILASETRÚ: treballs de pintor en períodes de tres mesos durant 5 estius, desenvolupant tasques de pintura tant d’obra nova, com tot tipus de locals i habitatges del 2.000 al 2.005.

 DESPATX ARQUITECTE: desenvolupament de tasques de delineant al despatx de  l’arquitecte Francisco Cels durant l’any acadèmic del 2.003.

 Des de gener de 2006 fins novembre 2010 treballant en l’empresa Lluis Taberner i Associats, Tècnic en edificació, empresa dedicada a la gestió i control Tècnic d’obres principalment per l’administració publica (GISA, INCASOL, PATRONAT, VIGIP....) realitzant una variada configuració d’obres (habitatges VPO, equipaments, escoles, etc..), gestionant tot tipus de documentació que es genera, preparació d’ofertes per concursos, participant en la confecció de projectes de rehabilitació de façanes, participació en la confecció peritatges tant judicials com de part.

  - Des del 12 de gener de 2.006 fins al setembre del 2006, desenvolupament de tasques tècnic-administratives a l’oficina de l’obra, en la construcció de dos hotels de la cadena Accord en el polígon de Can Calderón (IBIS i ETAP), a Viladecans per VIMED/VIGIP. (P.E.M: 5.536.647,25 €) - (Arquitecte: Víctor Rahola)

- Des del 12 de gener de 2.006 fins a abril 2008, desenvolupant tasques en despatx i a peu d’obra per les obres de Reforma de l’IES Sabadell a Sabadell, Vallès Occidental, per GISA, realitzant tota la documentació requerida per l’administració. (actes, informes, As Built’s, etc...) (P.E.M: 2.623.193,54 €) - (Arquitecte: Rosa Torras)

- Des del 12 de gener de 2.006 fins a abril 2008, desenvolupant tasques en despatx i a peu d’obra per les obres de Reforma i ampliació del CEIP Concòrdia a Sabadell, per GISA, realitzant tota la documentació requerida per l’administració. (actes, informes, As Built’s, etc...) (P.E.M: 2.544.594,85 €) – (Arquitecte: Antoni Espejo)

- Des del 12 de gener de 2.006 fins a abril 2008, desenvolupant tasques en despatx i a peu d’obra per les obres de Reforma i ampliació del CEIP Pau Vila, Esparraguera per GISA, realitzant tota la documentació requerida per l’administració. (actes, informes, As Built, etc...) (P.E.M: 2.588.055, 50 €) – (Arquitecte: Jose Manuel Quiñoa)

- Des del 2.006 fins a principis de 2.008 tasques en despatx i a peu d’obra de les obres de Bloc de 48 habitatges per a Joves Protecció Oficial, al carrer Doctor Joaquim Albarrán, al Barri de Pedralbes per L’ INCASOL. (P.E.M: 3.133.242,00 €) – ( Arquitecte: Albert Valero i Marta Bayona)

- Des del 2.006 fins al 2.009 desenvolupant tasques tècnic - ajudant a despatx de les obres de  Bloc de 64 Habitatges de Protecció Oficial i aparcaments Les Farreres de Gavà  per L’ INCASOL. (P.E.M: 3.985.708,00 €) – (Arquitecte: Lluís Navas Pons) 

- Des de 2.007 fins al 2.009 desenvolupant tasques tècnic - ajudant en despatx i a peu d’obra de les obres de Bloc de 61 habitatges de Protecció Oficial a Cal Doctor a Alella per L’ INCASOL. (P.E.M: 3.805.071,02 €) - (Arquitecte: A. Arriola i Carme Fiol) 

- Des del 2.007 fins a l’actualitat col·laborant a diferents Projectes de Rehabilitació de façanes a diferents edificis de l’eixample Barcelonès, com a ajudant en la redacció dels Projectes i col·laborant en la direcció com a Ajudant. Realització com a ajudant de peritatges judicials.

- Durant el 2.009 col·laborant en tasques tècnic - ajudant en despatx i a peu d’obra de les obres d’adaptació del Local Associatiu de Torre Guitart per a l’Ajuntament de Sabadell. (P.E.M: 185.717,05 €) – (Arquitecte: Josep Palau Grau) 

- Des del 2.009 fins a l’actualitat col·laborant realitzant auditories de tot tipus,cartells publicitaris, il·luminació etc... així com realitzant fitxes - informe de les resolució de la comissió mixta del amb departament de PAISATGE URBÀ de Barcelona.

- Durant el 2.010 participació en el disseny, contingut i l’estructura de la pagina web de l’empresa www.ltassociats.com

 

Des de febrer de 2011 fins a l’actualitat treballant en l’empresa Vinclament, S.L.P empresa dedicada a la gestió i control Tècnic d’obres tant per l’administració publica com per promotor privats, realitzant una variada configuració d’obres (Habitatges VPO, equipaments, escoles, mercats, etc..), gestionant tot tipus de documentació que es genera, preparació d’ofertes per concursos, participant en la confecció de projectes de rehabilitació de façanes, reformes interiors, projectes de legalització d’activitat, cèdules d’habitabilitat etc…

- Durant el febrer 2.011 participació en el disseny, contingut i l’estructura de la pàgina web de l’empresa www.vinclament.cat

- Des de febrer 2.011 fins al octubre de 2011 participació en la direcció d’execució del Mercat Municipal, Centre de dia i Mercadona a CAPPONT (Lleida) per a MERCATS DE LLEIDA. (P.E.M: 2.535.496,96 €) – ( Arquitecte: Maximià Torruella )

- Des de abril 2.011 fins al maig de 2012 participació en la direcció d’execució de la Reforma i ampliació l’IES SALES a Viladecansper GISA, realitzant tota la documentació requerida per l’administració.(P.E.M: 2.941.176,47 €) – (Arquitecte: Agustí Mateos i Igor Russo)

- Des de abril 2.011 fins a l’actualitat participació en la direcció d’execució de la construcció de L’EDIFICI JUDICIAL a Balaguerper GISA, realitzant tota la documentació requerida per l’administració.(P.E.M: 3.999.712,87 €) – (Arquitecte: Josep Camps )

- Des de gener 2.012 fins a juliol 2012 participació com a Project Manager en la Reforma integral d’habitatge a edifici plurifamiliar a Barcelona per promotor particular, realitzant  la documentació i gestions requerida per l’administració, contractació d’industrials, seguiment econòmic, etc,...(P.E.M:  60.603,87 €)

- Des de juny 2.011 fins a novembre de 2012 participació en la direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut de la Reforma centre de recerca Biomèdica Cellex a Barcelona per Facultat de medicina HOSPITAL CLÍNIC, realitzant  la documentació requerida per l’administració.(P.E.M:  LOT I, II, III i IV: 7.223.826,90 €) – (Arquitecte: Albert Vitaller i Laia Isern)

-Des de febrer 2.011 fins a l’actualitat participació en auditories, realització d’amidaments i pressupostos de diverses tipologia de projecte tant en el sector privat com públic (edificació, urbanisme, servei), gestions amb administració, confecció d’estudis i plans de seguretat i salut,  coordinació de seguretat i salut a diferents projectes, direccions d’execució de petit habitatges aïllats, diagnosi, projecte d’intervenció i direcció execució de reparacions per patologies.

Patricia Mesas Quero

Titulacions

- Bachillerato Sociologico IES Terra Roja, 1999-2001

- CFGS Tecnico superior en Desarrollo y Aplicacion de Proyectos de Construccion IES Mare de Deu de la Merce 2001-2003

- CFG Técnico superior Realización Planes de Obras IES Provençana 2005-2006

- Actualment cursando Ingenieria de la Edificación (3er curso) UPC Universitat Politècnica de Catalunya

 

 
Activitat professional

Auxiliar administrativa en EXCAVACIONES METROPOL, S.L.

Durante los meses de Mayo a Septiembre.1999
Auxiliar administrativa EXCAVACIONES ARTÁ,S.L.
Durante los meses de Septiembre a Enero.2002-2003
Auxiliar administrativa TRIBALA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. durante los meses de
Febrero a Junio. 2003
Facturadora en Puntocash S.A. 2003-2006

 

2006-2009 TALLER DE INGENIERIA AMBIENTAL, S.L

Ubicación: Glorias (Barcelona)

Desde agosto 2006 hasta julio 2009.
Realización de mediciones, presupuestos, y composición de proyectos. Así como elaboración
de As-Builts y Proyectos modificados.
Realización de informes mensuales de obras para GISA.
Realización del seguimiento económico, control de calidad, seguridad y seguimiento
medioambiental en obras en ejecución como ayudante de la dirección de ejecución.
 

Proyectos en los que he intervenido realizando mediciones y presupuestos:

35 viviendas en Tàrrega (FBEX)
15+16 viviendas Incasol en Sant Joan de Vilatorrada (Incasol)
Ampliación IES Montsià (GISA)
Rehabilitación del Casal de la Font d’en Fargues (Ajuntament de Barcelona)
Centro de recogida neumática en Barberà del Vallès (Ajuntament de Barberà)
Reforma y ampliación IES Banyoles (GISA)
Reforma y ampliación IES Jaume Callís en Vic (GISA)
Reforma y ampliación CEIP Àngel Guimerà (GISA)
Comisaría de Viladecans (GISA)
Realización de proyectos de medioambiente y obra civil.

 

Obras en las que he intervenido como ayudante de dirección de ejecución:
CAP Concòrdia de Sabadell Cliente: GISA
CAP Campdevànol a Campdevànol. Cliente: GISA
CAP Lloret de Mar, a Lloret de Mar. Cliente: GISA.
Consultori de Vilobí, a Vilobí d’Onyar. Cliente: GISA.
Intervención para el seguimiento medioambiental en la comisaría de Cambrils y Amposta

 

2010 OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Desde Mayo a Agosto de 2010.

Realización de planes de seguridad.
Realización de estudios económicos de licitaciones y preparación de concursos.

 

INFORMÁTICA
- Dominio de Word y Excel
- Conocimientos de Autocad
- Gran experiencia con el programa TCQ, módulos de Presupuesto, Seguimiento
económico, Planificación Temporal y Calidad

Ramón Badia i Porta

Titulacions

1949-1954 Col.legi Nacional d’Ossó de Sió (Lleida) Educació General Bàsica

1954-1959 Col.legi Germans Maristes de Sants (Barcelona) Educació General Bàsica

1959-1961 Acadèmia Pràctica (Barcelona) Curs de Comptabilitat General

1963-1964 Institut Britànic de Barcelona Curs d’anglès

Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari

 

Activitat professional

2002-actual Vinclament, S.L.P. Barcelona Administratiu

1970-2002 Supermercat Tandy L’Hospitalet Administrador, cap de compres

1963-1970 La Selecta L’Hospitalet Comercial de vendes al major

1962-1963 SADIS Barcelona Administratiu

1959-1962 Francos Costa, S.L. Barcelona Administratiu

 

Últimes noticies

proces-constructiu-d-una-casa-amb-estructura-de-fustaLa fusta com a element estructural està cada cop més present al nostre mercat, si bé encara en petit format, però poc a poc creix el número de projectes...
la-revista-l-informatiu-recull-la-xerrada-sobre-bim-on-va-participar-vinclamentLa revista trimestral l’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, en el número del mes de maig...
certificats-energetics-hulcA Vinclament duem a terme Certificats d’Eficiència Energètica, ja sigui d’edificacions en fase de projecte o d’edificis existents, complerts o part dels...
vinclament-a-l-european-bim-summitEl passat 4 de Febrer vam estar al European BIM summit que organitza el CAATEEB, fent una xerrada sobre “La implantació de BIM en un despatx d'arquitectes...