Novetats

Vols rebre les nostres novetats per correu?
Termes i condicions

Procés constructiu d’una casa amb estructura de fusta

La fusta com a element estructural està cada cop més present al nostre mercat, si bé encara en petit format, però poc a poc creix el número de projectes arquitectònics que aposten per aquest sistema constructiu tradicional i, alhora, tant innovador.

El nostre despatx, Vinclament, no es queda enrere, i fa temps que estudiem aquesta tècnica per oferir als nostres clients el millor assessorament possible alhora d’escollir un sistema i realitzar una eficient direcció d’execució de l’obra.  

En aquest cas, us presentem un vídeo on es pot veure el procés constructiu d’una casa unifamiliar actualment en construcció en un entorn privilegiat, a la serra de Collserola, a les afores de Barcelona, dominant les vistes del Vallés Occidental.

Habitatge fusta

 

Llegeix més...

La revista L’informatiu recull la xerrada sobre BIM on va participar Vinclament

La revista trimestral l’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, en el número del mes de maig de 2016, ha publicat la xerrada sobre ‘La implantació de BIM en un despatx d’arquitectes tècnics’, celebrada el passat 4 de febrer coincidint amb el European BIM sumit, organitzat pel CAATEB, on el soci fundador del despatx Vinclament, l’enginyer d’edificació Xavier Badia, va ser convidat a participar com a professional amb motiu de l’experiència que projecte rere projecte està assolint el despatx amb la tecnologia BIM i tots els processos que se’n deriven.

A l’article, d’una forma ràpida i clara, hom es pot fer una idea dels recursos que un despatx de petita o mitjana dimensió ha de disposar per implementar aquesta eina a la seva metodologia de treball des del punt de vista de les dues fases clàssiques que tot projecte arquitectònic comparteix: el disseny i l’execució.

 

Llegeix més...

Injeccions en mur per a aïllament de parets en rehabilitació

Injectar aïllament tèrmic a les cambres d’aire de les parets de façana és una bona opció constructiva per a millorar l’eficiència energètica dels habitatges sense necessitat de fer obres ni perdre espai interior. Segons diverses empreses, al fer-ho, podem arribar a obtenir al voltant d’un 40% d’estalvi en el consum d’energia, una reducció de les emissions de CO2 i  millora de les propietats acústiques dels tancaments.

A més, segons el CIES (International Council for Sustainable Energy) “La despesa energètica d’un edifici durant tota la seva vida útil és el 62% i l'altre 38% es consumirà en les etapes de construcció i enderroc". Per tant, si podem incidir en aquest 62% optimitzant l'eficiència energètica dels edificis, estarem disminuint el percentatge de consum energètic més gran de tot el procés constructiu. 

El procediment consisteix en omplir la cambra d’aire existent entre les dues fulles de façana amb algun tipus de material aïllant. A través d'unes perforacions al mur, s'injecta el material fins que aquest ha omplert tot el volum interior de la paret.

Caldrà tenir especial cura amb la caixa de persiana, i amb la seva estanqueïtat respecte la cambra d’aire, doncs podria omplir-se amb el material injectat, malmetent el funcionament de la persiana. Un cop s'ha verificat que la injecció s'ha dut a terme correctament, es procedeix a acabar el procés tancant els forats i donant una mà de pintura.

Vàrem decidir utilitzar aquest mètode per a un projecte de rehabilitació energètica a un habitatge a Esplugues de Llobregat, doncs el sistema de tancament de façana tenia cambra d’aire i ens permetia injectar-hi algun tipus de material aïllant.

El mercat ofereix moltes opcions pel que fa a aïllaments tèrmics injectats. Per escollir el que més s’adequava a les nostres necessitats, vam fer un estudi de les diferents solucions en base a les propietats del material (origen, capacitat per aïllar termicament, impacte mediambiental). Ens vam centrar en quatre materials aptes per a ser injectats: cel·lulosa, escuma de poliuretà, llana de roca i poliestirè expandit granulat.

A continuació fem un resum de les característiques de cada material i facilitem el contacte dels industrials que vàrem contactar, enllaços web on localitzar fitxes tècniques de cada material i vídeos demostratius del procés.

Llegeix més

Certificats energètics amb l'Eina unificada Lider-Calener (HULC)

A Vinclament duem a terme Certificats d’Eficiència Energètica, ja sigui d’edificacions en fase de projecte o d’edificis existents, complerts o part dels mateixos.

Dos exemples de projectes amb els que hem treballat serien: un edifici plurifamiliar entre mitgeres, de 3 habitatges situat a Barcelona, i un altre edifici plurifamiliar aïllat de 40 habitatges situat a Montgat, ambdós en fase d’execució (“Certificació de la eficiència energètica del projecte”).

El primer cas es el d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, compost per PB+3 (on PB + PA formen un dúplex, i P1 i P2 un habitatge tipus), coberta plana i badalot. En aquest cas s’ha obtingut una qualificació A gràcies, principalment, a dos factors:

  • La direcció tècnica, de la que formem part, ha volgut obtenir els millors resultats, per això es va anar jugant amb l’envolvent, augmentant o disminuint el gruix de l’aïllament i dels envidraments de les fusteries. Vàrem fer diverses simulacions per analitzar com variaven les demandes energètiques, sense oblidar el cost econòmic que suposaven aquestes modificacions a l’execució.
  • El disseny de la instal·lació d’aerotèrmia va acabar de decantar la qualificació energètica, doncs els equips tenen un rendiment elevat, inclús amb acumuladors, que acostumen a empitjorar la qualificació per la necessitat de mantenir l’aigua a una temperatura constant.

   

El segon cas es el d’un bloc de 40 habitatges aïllat, compost per PB+4 amb coberta plana i 3 plantes soterrani. Al tractar-se d’una obra publica, no es podien fer simulacions, pero en aquest cas l’envolvent estava molt treballat des de la fase de projecte. Aquest edifici ha obtingut una calificació B, que tot i tenint tanta superfície exposada, es deu principalment a:

  • Una molt bona solució de façana ventilada, amb una transmitàcia tèrmica baixa (U=0,43 W/ m2K). 
  • Incorporació d’aïllament en el forjat entre PB i P-1, evitant pèrdues entre els espais habitables i no habitables.
  • Un bon disseny de les instal·lacions d’aerotèrmia, que, com en el cas anterior, se n’obtenen molt bons rendiments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegeix més...

A Vinclament gestionem amidaments en projectes BIM

Els temps canvien, i la manera d’executar i dirigir obres també. Amb el propòsit d’agilitzar el procés constructiu, va néixer BIM (Building Information Modeling), un concepte que mitjançant un software de modelatge 3D, pretén gestionar totes les dades d’un edifici, des de l’inici del procés constructiu fins al final de la seva vida útil, i que conté informació detallada de tots els elements que conformen l’edifici, des de el formigó i l’acer que de l’estructura fins al model dels panys de les portes.

Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència, hem començat a gestionar projectes amb BIM. Per fer-ho, hem assistit als cursos que imparteix el CAATEEB (Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona), concretament hem realitzat els cursos: Autodesk Revit Nivell I i Nivell II.

Fins ara, hem col·laborat amb diversos projectes gestionats íntegrament en BIM, com per exemple, la construcció d’un edifici plurifamiliar a Mataró i un habitatge unifamiliar aïllat a Sant Cugat. Treballem conjuntament amb ON-A Arquitectura, que en son els projectistes, i amb KUBBS que generen el model en format Revit.

 

Llegeix més...

Vinclament a l'European BIM summit

El passat 4 de Febrer vam estar al European BIM summit que organitza el CAATEEB, fent una xerrada sobre “La implantació de BIM en un despatx d'arquitectes tècnics”.

Juntament amb José Miguel Morea Nuñez, Arquitecte i Arquitecte Tècnic, Soci de BIM Learning (Formació e implantació BIM), Javier Fernández, Arquitecte i Jose Antonio Molina, Arquitecte i Arquitecte Tècnic, Socis de Kubbs Barcelona, vam exposar la nostra experiència professional a l’hora d’implementar la metodologia BIM al nostre despatx, explicant els pros i els contres de la gestió de projectes BIM.

Llegeix més...

Últimes noticies

proces-constructiu-d-una-casa-amb-estructura-de-fustaLa fusta com a element estructural està cada cop més present al nostre mercat, si bé encara en petit format, però poc a poc creix el número de projectes...
la-revista-l-informatiu-recull-la-xerrada-sobre-bim-on-va-participar-vinclamentLa revista trimestral l’Informatiu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, en el número del mes de maig...
certificats-energetics-hulcA Vinclament duem a terme Certificats d’Eficiència Energètica, ja sigui d’edificacions en fase de projecte o d’edificis existents, complerts o part dels...
vinclament-a-l-european-bim-summitEl passat 4 de Febrer vam estar al European BIM summit que organitza el CAATEEB, fent una xerrada sobre “La implantació de BIM en un despatx d'arquitectes...